Pages

Wednesday, November 9, 2011

Menghina orang kafir.

Oleh itu hendaklah kamu (hai kaum musyrik) bergerak di muka bumi (dengan bebasnya) selama empat bulan, dan ketahuilah bahawa kamu tidak terlepas dari (azab seksa) Allah. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah akan menghina orang-orang yang kafir (dengan bala bencana di dunia dan azab seksa di akhirat).(9/2)

Surat At-Tawbah - The Holy Qur'an - القرآن الكريم

Surat At-Tawbah - The Holy Qur'an - القرآن الكريم